Zrównoważony rozwój w kontekście marketingu

Znaczenie marketingu społecznego w promowaniu zrównoważonego rozwoju: Marketing społeczny stanowi potężne narzędzie w promowaniu zachowań proekologicznych i społecznie odpowiedzialnych. Poprzez kampanie edukacyjne, akcje społeczne i promocję wartości zrównoważonego rozwoju, może wpływać na świadomość społeczeństwa i zachęcać do pozytywnych zmian.